Pavel Zhuravlev – promo.

21.07.2015

Павел Журавлев - промо.

 

Pavel Zhuravlev – promo for KOK WGP HW Tournament 2015 in Moldova.