Stanislav Reniță a semnat un acord pentru 4 lupte în proiectul FEA CHAMPIONSHIP.

09.02.2024

Stanislav Renita has signed an agreement for 4 fights in the FEA CHAMPIONSHIP project.
Dorin Damir founder of FEA CHAMPIONSHIP – “We are glad that today officially Stanislav Renita , I believe the most famous and well known FEA fighter has returned to the big FEA CHAMPIONSHIP family. Stanislav signed 4 fights, I think we will have great plans in the future and including this year ”
Stanislav Reniță Ex FEA featherweight champion – “Yes you can congratulate me, today is the jubilee , already 10 years since I signed the first contract, this is the second. Yes I signed a contract for 4 fights. Two fights- for sure I take the 4-men tournament, after that for sure I go for the belt. And already the 4th fight we see maybe one more blogger jumps, to have a fight in reserve, to punish him”

Stanislav Reniță a semnat un acord pentru 4 lupte în proiectul FEA CHAMPIONSHIP.
Dorin Damir fondatorul FEA CHAMPIONSHIP – “Suntem bucuroși că astăzi oficial Stanislav Reniță , cred că cel mai vestit și cunoscut simpatizat luptător FEA s-a întors în marea familie FEA CHAMPIONSHIP. Stanislav a semnat 4 lupte, cred că vom avea mari planuri pe viitor și inclusiv anul acesta ”
Stanislav Reniță Ex FEA featherweight champion – “Da puteți să mă felicitați, azi este jubileu , deja 10 ani de când am semnat primul contract, acesta este al doilea. Da am semnat contract pentru 4 lupte. Doua lupte- sigur că iau piramida de 4, după asta sigur că merg sa iau centura. Și deja a 4-a luptă vedem poate mai sare un blogger, să am în rezervă o luptă, să-l pedepsesc”