BREAKING NEWS !!!! Руководство Молдавской Федерации WAK-1F подало в отставку !!!

25.09.2018

BREAKING NEWS !!!! Руководство Молдавской Федерации WAK-1F подало в отставку !!!

 

Руководство Молдавской Федерации WAK-1F подало в отставку !!!

Сегодня был выбран новый президент Молдавской Федерации WAK-1F. Сегодня в одном из столичных конференц залов состоялось заседание  Молдавской Федерации WAK-1F в ходе которого было выбрано новое руководство, а также новый консилиум.
Новым президентом  Молдавской Федерации WAK-1F стал директор клуба LION Орхеяну Октавиан, Вице президентами были избран Петкогло Александр и Степан Кырлиг. Главным арбитром был назначен Сухан Юлиан. Примечательно то, что Степан Кырлиг назначен также секретарём и главным тренером сборной  Молдавской Федерации WAK-1F.
Напомним что c 2012 Президентом WAK-1F RM был Дорин Дамир, а вице — президентами были Никанор Трочин и Октавиан Орхеяну. Главным секретарём был Андрей Гросу.
«Нам 7 лет, Федерация на данном этапе как ребенок который готов к школе , мы его воспитали, вырастили его здоровым, дали ему первые жизненные навыки. Смело можно сказать что он готов к своим первым шагам в новой жизни.
Поэтому было принято решение об уходе старого руководства федерации в отставку и выборе нового руководства из людей которые не только сохранят, но и приумножат те достижения которые были сделаны до нынешнего времени» заявил президент FEA Дорин Дамир. 
«Очень рад что у нас все прошло единогласно без ссор и споров, уверен что в дальнейшем мы проявим все свои навыки для улучшения имиджа Молдавской федерации WAK-1F, чтобы о нашей стране говорили далеко за её пределами» — заявил вице президент WAK-1F Александр Петкогло.
«Чувствую большую ответственность, думаю что мы справимся. А в дальнейшем все будут гордится нашими результатами» заявил вице президент WAK-1F Степан Кырлиг.
«Работы предстоит очень много. Нам предстоит ещё не раз собраться в новом составе для обсуждения разного рода вопросов. Также уверен что до конца года у нас будет план развития на новый 2019 год» заявил президент WAK-1F Moldova — Октавиан Орхеяну.
За новых избранников единогласно проголосовали все участники заседания. Совсем скоро, а именно с 3-го по 6-е Октября в Риге (Латвия)  пройдет Чемпионат Мира WAK-1F. Наша страна будет представлена делегацией из 31 человека.
Из которых 26 спортсменов и 5 тренеров. Все бойцы являются представителями клубов входящих в состав  Молдавской Федерации WAK-1F.
 
 
Conducerea Federației Mondiale K-1 de Amatori din Republica Moldova  a demisionat !!!
Astăzi a fost ales noul președinte al Federației WAK-1f Moldova. Azi, în una din sălile de conferință din capitală a avut loc ședința Federației Mondiale K-1 de Amatori din Republica Moldova, în cadrul căreia a fost votată noua conducere, cât și noul consiliu.
Noul președinte al Federației WAK-1F din Moldova a devenit directorul clubului LION,  Orheaianu Octavian. Vicepreședinți au fost numiți Petcoglo Alexandr și Cîrlig Ștefan. Arbitru principal a fost ales Suhan Iulian. De notat că Ștefan Cîrlig, deopotrivă a fost numit secretar și antrenor principal al lotului național al Federației WAK-1F.
Amintim că începând cu 2012, președintele WAK-1F RM a fost Dorin Damir, iar vicepreședinți au fost Nicanor Trocin și Octavian Orheianu. Antrenor principal și secretar era Andrei Grosu.
”Avem 7 ani, federația, la etapa actuală, e ca un copil gata de școală, noi l-am educat, l-am crescut sănătos, i-am dat primele învățături de viață. Putem afirma cu certitudine, că e gata de primii pași în noua viață. Din acest motiv a fost luată decizia de retragere a vechii administrări și alegerea alteia noi, din persoanele care nu doar vor păstra, dar și vor multiplica realizările atinse până în momentul de față” – a declarat președintele FEA, Dorin Damir.
”Sunt foarte încântat că totul s-a petrecut  în unanimitate, fără certuri și dispute, am încredere că în viitor ne vom demonstra  toate abilitățile întru îmbunătățirea imaginii Federației WAK-1F din Moldova, astfel încât despre țara noastră să se audă mult dincolo de granițele sale » — a afirmat vicepreședintele WAK-1F Alexandr Petcoglo.
”Simt o mare responsabilitate, însă cred că vom face față,  iar în viitor, toți se vor mândri cu rezultatele noastre” – susține vicepreședintele Ștefan Cîrlig.
”Ne așteaptă un volum mare de lucru. Ne așteaptă mai multe întruniri în noua  compoziție pentru a discuta diverse probleme. Sunt  convins că până la sfârșitul anului vom avea un plan de dezvoltare pentru noul an, 2019″ — a declarat președintele WAK-1F Moldova, Octavian Orheianu.
Pentru noii aleși, au votat în unanimitate toți participanții ședinței.  Foarte curând, și anume, între 3 și 6 octombrie, la Riga (Latvia), se va petrece  Campionatul European WAK-1F. Țara noastră va fi reprezentată de o delegație de 31 de persoane, dintre  care 26 de sportivi și 5 antrenori. Toți luptătorii sunt reprezentanți ai cluburilor membre ale Federației WAK-1F RM.